FANDOM


ในโลกของเกมส์ World of warcraft มีระบบอาชีพเสริม (คำแปลจากพจนานุกรม Profession หมายถึง อาชีพ ส่วน Class หมายถึง จำพวก, กลุ่ม, ชนชั้น ซึ่งในบทความนี้จะขอใช้คำว่า "อาชีพเสริม" แทน Profession และ "อาชีพหลัก" แทน Class) ซึ่งสามารถจะส่งเสริมพัฒนาตัวละครในด้านต่างๆกันได้เป็นอย่างดี World of warcraft ได้แบ่งอาชีพเสริมออกมาเป็น 2 ประเภทคือ Primary professions และ Secondary professions (ในบทความนี้ขอใช้คำว่า "อาชีพเสริมหลัก" แทน Primary professions และ ขอใช้คำว่า "อาชีพเสริมรอง" แทน Secondary professions )ซึ่ง World of warcraft ได้กำหนดให้ หนึ่งตัวละครสามารถมีอาชีพเสริมหลักได้ 2 อาชีพพร้อมกับมีอาชีพเสริมรองทั้ง 3 อาชีพได้พร้อมกัน เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษา และทำความเข้าใจ เพื่อที่จะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในการเลือกอาชีพเสริมทีเหมาะกับอาชีพหลักและความชอบส่วนตัวของผู้เล่นเอง

 • การเรียนอาชีพเสริมนั้นทำได้โดยการไปเรียนที่ ผู้สอนอาชีพเสริมในเมืองต่างๆ ในระดับขั้นที่สูงบางครั้งก็ต้องเรียนจากหนังสือ
 • ความสามารถของอาชีพเสริมนั้นสามารถพัฒนาได้ตามระดับของอาชีพเสริมโดยการ เรียนที่ผู้สอน หรือ คำภีร์ ขึ้นอยู่กับ ฝั่ง, เผ่า หรือแม่แต่ อาชีพหลัก
 • การเพิ่มระดับของอาชีพเสริมนั้นสามารถทำได้อย่างแตกต่างกันในแต่ละอาชีพเสริม แต่เมื่อถึงระดับของอาชีพเสริมและ เลเวลของตัวละคร ตามที่อาชีพเสริมต้องการแล้วก็สามารถไปเรียนขั้นต่อไปของอาชีพเสริมนั้นๆ ได้จาก ผู้สอน หรือการทำเควส

รายชื่ออาชีพเสริมหลักในเกมส์ World of warcraft

 1. Alchemy = นักเล่นแร่แปรธาตุ
 2. Blacksmithing = ช่างตีเหล็ก
 3. Enchanting = ช่างปลุกเสกอาคม (เสริมความแข็งแกร่งของอาวุธ และเครื่องป้องกัน)
 4. Engineering = วิศวะกร
 5. Herbalism = คนเก็บสมุนไพร
 6. Inscription = ผู้จารึกเอกสาร
 7. Jewelcrafting = ช่างเจียระไนอัญมณี
 8. Leather working = ช่างเย็บหนังสัตว์
 9. Mining = คนงานขุดแร่
 10. Skining = คนลอกหนังสัตว์
 11. Tailoring = ช่างทอผ้า
ประเภทของอาชีพเสริมหลัก
 1. อาชีพเสริมหลักที่ใช้ในการค้นหาวัตถุดิบ
  1. Herbalism
  2. Mining
  3. Skining
 2. อาชีพเสริมหลักที่นำวัตถุดิปมาสร้างเป็นสิ่งของ
  1. Alchemy
  2. Blacksmithing
  3. Engineering
  4. Inscription
  5. Jewelcrafting
  6. Leather working
  7. Tailoring
 3. อาชีพเสริมหลักที่นำวัตถุดิปมาเสริมความแข็งแกร่งให้สิ่งของ และ สามารถหาวัตถุดิปได้ด้วยตัวเอง
  1. Enchanting

รายชื่ออาชีพเสริมรองในเกมส์ World of warcraft

 1. Cooking = ทำอาหาร
 2. First aid = ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 3. Fishing = ตกปลาคำอธิบายสำหรับแต่ละอาชีพเสริมหลัก

ประเภทที่ 1 อาชีพเสริมหลักที่ใช้ในการค้นหาวัตถุดิบ

Herbalism

อาชีพคนเก็บสมุนไพรนี้ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งของใดๆเลยในการทำงาน และเมื่อเรียนสกิลในระดับ Apprentice แล้วจะได้รับสกิลเสริมมาอีกหนึ่งคือ Find Herbs ซึ่งสกิล Find Herbs นี้เมื่อใช้งานจะแสดงตำแหน่งของสมุนไพรใกล้ๆตัวละครในแผนที่ขนาดย่อที่ด้านมุมขวาบนของหน้าจอ โดยจะแสดงเป็นจุดสีเหลือง

 • Find Herbs

เมื่อพบสมุนไพรในแผนที่แล้ว หากเลื่อนเมาส์ไปวางบนสมุนไพรหน้าจอจะแสดงชื่อของสมุนไพรนั้นๆ ทางด้านมุมขวาล่างของหน้าจอ และข้างใต้ชื่อของสมุนไพรจะมีประโยคว่า Requires Herbalism

 • Requires Herbalism

ซึ่งหากประโยคนี้แสดงเป็นสีเทาจะหมายถึงระดับของสมุนไพรต่ำเกินกว่าจะได้รับค่าประสบการณ์ แต่หากเป็นสีอื่นๆนอกเหนือจากสีเทาก็จะได้รับประสบการณ์ไปตามระดับของสมุนไพร
Mining

อาชีพคนงานขุดแร่นี้จำเป็นจะต้องมีสิ่งของที่ใช้ในการทำงานคือ Mining pick ซึ่งจะใช้ในการขุดก้อนแร่

 • Copper-vein

ในส่วนของการค้นหาวัตถุดิบจะคล้ายคลึงกับ Herbalismซึ่งเมื่อเรียนสกิลในระดับ Apprentice จะได้รับสกิลเสริมมาอีกสองสกิลคือ Find Minerals มาแทน Find Herbs ในขณะที่ความสามารถของสกิลเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ว่า Find Minerals จะสามารถแสดงต่ำแหน่งของก้อนแร่ต่างๆในแผนที่ไม่ใช่ สมุนไพร

Thoughness

สกิล Toughness

สกิลเสริมที่ได้รับ

 • Smelting โดยจะเป็นการนำเอาแร่ต่างๆที่ได้จากการขุดมาหลอมให้เป็นวัตถุดิบในการสร้าง Item
 • Toughness เมื่อ Rank 6 จะเพิ่ม Stamina ให้กลับตัวละคร อีก 60Skining

อาชีพช่างลอกหนังสัตว์นั้นต้องการอุปกรณ์ทำงานหนึ่งชิ้นนั้นก็คือ Skining Knife การทำงานของอาชีพนี้จะทำโดยการ ลอกหนังของ NPC ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็น NPC ที่เป็นเผ่าพันธุ์ สัตว์ป่า Beast โดยก่อนที่จะทำการลอกหนังนั้นจำเป็นจะต้องฆ่าและเก็บของทั้งหมดของ NPC นั้นๆเสียก่อน หลังจากที่เก็บของทั้งหมดแล้ว สัญลักษณ์ของเมาส์จะเปลี่ยนไปให้กดที่ศพของ NPC อีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับการเก็บของ ก็จะเป็นการลอกหนังโดยอัตโนมัติ

Master-of-anatomy

สกิล Master of Anatomy เมื่อถึง Rank 6

สกิลเสริมที่ได้รับ
ประเภทที่ 2 อาชีพเสริมหลักที่นำวัตถุดิปมาสร้างเป็นสิ่งของAlchemy

Battle-Elixir

ตัวอย่างของ Battle Elixir

Guardian-Elixir

ตัวอย่าง Guardian Elixir

เป็นอาชีพที่ต้องทำคู่กับ Herbalism เพื่อผลิต น้ำยาเพิ่มพลัง เช่น Potion น้ำยาเพิ่มความสามารถ Elixir และการแปรธาตุ Transmute ถือเป็นอาชีพที่ทำเงินได้มากมาย โดนเฉพาะจากการทำ Transmute เพื่อผลิต Meta Gems และ Gems ชั้นสูง ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุก Classes ใน World of Warcraft เลยก็ว่าได้

Item แนะนำจากสายอาชีพนี้

 1. Free Action Potion มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม เมื่อกดใช้แล้วตัวละครจะ Immune Stun และ Movement Impairing effects ภายในระยะเวลา 30 วินาที
 2. Flask คุณสมบัติเพิ่มค่าความสามารถให้กับตัวละครเป็นระยะเวลา 60 นาที และผลของน้ำยาจะไม่หายไปเมื่อตัวละครตาย เสียแต่ไม่สามารถใช้ซ้ำกันหลาย ๆ ชนิดได้
 3. Elixir แบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ คือ
  • Battle Elixir เพิ่มค่าความสามารถด้านการโจมตี
  • Guardian Elixir เพิ่มค่าความารถด้านการป้องกัน

สามารถใช้ Battle Elixir และ Guardian Elixir พร้อมกันได้