FANDOM


Talent ของ Warrior

  1. Arms
  2. Fury สายนี้ talent สุดท้ายทำให้สามารถถือ อาวุธ Two-handed ได้ 2 ชิ้น
  3. Protection สาย Tank อาวุธที่ใช้คือ One-handed + Shield

Arms

ชื่อ รายละเอียด Level Rank

Ability parry

Deflection

เพิ่มอัตราการ Parry 1/2/3/4/5%. 10 5

Ability rogue ambush

Improved Heroic Strike

ลดการใช้ Rage ให้กับสกิล Heroic Strike 1/2/3 10 3

Ability gouge

Improved Rend

เพิ่มความรุนแรงของ Bleed ให้กับสกิล Rend 10/20% 10 2

Ability warrior charge

Improved Charge

เพิ่มจำนวน Rage ที่ได้รับจากการใช้สกิล Charge 5/10 15 2

Spell magic magearmor

Iron Will

ลดระยะเวลาผลของ Stun และ Charm ลง 7/14/20% 15 3

Spell nature enchantarmor

Tactical Mastery

Requires : Defensive Stance
เราจะได้รับ Rage สะสมเพิ่มอีก 5/10/15 เมื่อเราเปลี่ยน stances, เมื่อใช้สกิล Bloodthirst และ Mortal Strike ใน Defensive Stance จะเพิ่ม Threat ขึ้นอีก
15 3

Spell holy blessingofstamina

Anger Management

ฟื้นฟู Rage 1 ต่อ 3 วินาที 20 1

Ability backstab

Deep Wounds

Requires : Melee Weapon
การโจมตีแบบ Critical จะทำให้เป้าหมายติดสถานะ Bleed ทำ Damage 16/32/48% จาก melee weapon's average damage เป็นเวลา 6 วินาที
20 3

Ability searingarrow

Impale

เพิ่ม Critical damage ให้กับสกิล 10/20%.

20 2

Inv sword 05

Improved Overpower

เพิ่มอัตรา Critical ให้กับสกิล Overpower 25/50% 20 2

Ability rogue hungerforblood

Taste for Blood

เมื่อไหร่ก็ตามที่สกิล Rend ทำ Damage จะมีโอกาส 33/66/100% ในการใช้สกิล Overpower ได้ 1 ครั้งภายใน 9 sec. 1 charge. โอกาสติดนี้จะมีโอกาส 6 sec. ต่อครั้ง 25 3

Inv axe 09

Two-Handed Weapon Specialization

Requires : Two-Handed Axes, Two-Handed Maces, Polearms, Two-Handed Swords
เพิ่มพลังโจมตีให้กับอาวุธระยะใกล้ประเภท Two-handed 2/4/6%.
25 3

Inv mace 01

Mace Specialization

Requires : One-Handed Maces, Two-Handed Maces
การใช้ Maces จะโจมตีทะลุเกราะเป้าหมาย 3/6/9/12/15%
30 5

Inv axe 06

Poleaxe Specialization

Requires : One-Handed Axes, Two-Handed Axes, Polearms
เพิ่มอัตรา Critical และ Critical damage เมื่อใช้ Axes และ Polearms 1/2/3/4/5%
30 5

Ability rogue slicedice

Sweeping Strikes

30 Rage
Instant Cooldown 30 วินาที
Requires : Battle Stance, Berserker Stance

Your next 5 melee attacks strike an additional nearby opponent.

30 1

Inv sword 27

Sword Specialization

Requires : One-Handed Swords
การโจมตีด้วยTwo-Handed Swords จะมีโอกาส 2/4/6/8/10% ในการโจมตีเป้าหมายเพิ่มอีกครั้งนึงด้วยดาบ. โอกาสติดนี้จะมีโอกาส 6 sec. ต่อครั้ง
30 5

Ability shockwave

Improved Hamstring

ทำให้สกิล Hamstring มีโอกาส 5/10/15% ในการหยุดเป้าหมายอยู่กับที่ 5 sec. 35 3

Ability warrior bloodnova

Trauma

การโจมตีด้วยคริติคอลจะเพิ่ม damage ของ bleeding 15/30% เป็นระยะเวลา 1 min. 35 2

Ability warrior weaponmastery

Weapon Mastery

ลดอัตราการหลบหลีกของเป้าหมาย 1/2% และลดระยะเวลาในการโดนสกิล Disarm ทุกชนิดที่คุณโดน 25/50%. สกิลนี้จะไม่มีผลถ้าคุณมีสกิลอื่นที่ใช้ในการลด Disarm อยู่แล้ว (แต่การลดอัตราหลบหลีกของเป้าหมายยังใช้ได้) 35 2

Ability warrior savageblow

Mortal Strike

30 Rage Melee Range
Instant Cooldown 6 วินาที
Requires : Melee Weapon

การโจมตีอย่างรุนแรงที่คิดการโจมตีจากอาวุธของคุณบวกกับ 85 และลดความสามารถในการรับฮีลของเป้าหมายลง 50% เป็นระยะเวลา 10 sec.

40 1

Ability hunter harass

Second Wind

เมื่อคุณโดน stun หรือโดนหยุด คุณจะได้รับ 10/20 rage และเพิ่ม HP ของคุณ 5/10% จาก HP ทั้งหมด เป็นเวลา 10 sec. 40 2

Ability warrior offensivestance

Strength of Arms

เพิ่มจำนวน Strength และ Stamina ทั้งหมด 2/4% และ Expertise by 2/4. 40 2

Ability warrior savageblow

Improved Mortal Strike

เพิ่ม Damage ให้สกิล Mortal Strike 3/6/10% และลด cooldown 0.333/0.666/1 sec. 45 3

Ability warrior bullrush

Juggernaut

ทำให้สกิล Charge ของคุณใช้ในสถานะ combat ได้ แต่ cooldown ของสกิล Charge จะเพิ่มขึ้น 5 sec. หลังจากที่คุณใช้สกิล Charge สกิล Slam หรือ Mortal Strike ของคุณจะมีโอกาสเพิ่มขึ้น 25% ในการติดคริติคอลหากคุณใช้ภายใน 10 sec. 45 1

Ability warrior unrelentingassault

Unrelenting Assault

ลด cooldown ของสกิล Overpower และ Revenge 2/4 secs และเพิ่ม damage ให้ทั้ง 2 สกิล 10/20%. มากไปกว่านั้น หากคุณใช้สกิล Overpower ขณะที่ศัตรูร่ายเวทย์อยู่ magical damage และ healing จะถูกลดลง 25/50% เป็นเวลา 6 sec. 45 2

Ability warrior bloodfrenzy

Blood Frenzy

เพิ่มความเร็วในการโจมตีระยะใกล้ 5/10%, สกิล Rend และ Deep Wounds จะเพิ่มความแรงในการโดนโจมตีทางกายภาพให้กับศัตรู 2/4%. 50 2

Ability warrior endlessrage

Endless Rage

คุณจะได้รับ 25% rage จาก damage ที่คุณทำ 50 1

Ability warrior improveddisciplines

Sudden Death

การโจมตีระยะใกล้ของคุณจะมีโอกาส 3/6/9% ในการใช้สกิล Execute โดยไม่คำนึงถึง HP ของเป้าหมาย, หลังการใช้สกิล Execute คุณจะมี Rage เหลือ 3 50 3

Ability warrior trauma

Wrecking Crew

การโจมตีระยะใกล้ของคุณทำให้ติด Enrage, เพิ่ม Damage ให้กับคุณ 2/4/6/8/10% เป็นระยะเวลา 12 sec. สกิลนี้ไม่ Stack กับสกิล Enrage 55 5

Ability warrior bladestorm

Bladestorm

25 Rage
Instant Cooldown 1.5 นาที
Requires : Melee Weapon

ใช้งาน Whirlwind โดยทันที กับเป้าหมายที่ใกล้เคียง 4 เป้าหมาย เป็นเวลา 6 วินาที คุณจะใช้งาน Whirlwind ทุกๆ 1 วินาที , ขณะใช้งาน Blandstorm คุณสามารถขยับได้แต่ไม่สามารถใช้งาน abilities อื่นๆ แต่คุณจะไม่ได้รับผลกระทบจาก pity หรือ remove หรือfear และคุณไม่สามารถหยุดได้นอกจากถูกฆ่า

60 1

Fury

ชื่อ รายละเอียด Level Rank

Inv shoulder 22

Armored to the Teeth

เพิ่ม attack power 1/2/3 สำหรับค่าเกราะทุกๆ 108 ที่คุณมี 10 3

Spell nature purge

Booming Voice

เพิ่มขอบเขตและระยะเวลาของสกิล Battle Shout, Demoralizing Shout และ Commanding Shout อีก 25/50%. 10 2

Ability rogue eviscerate

Cruelty

Requires Melee Weapon

เพิ่มโอกาสในการโจมตีแบบคริติคอลสำหรับการโจมตีระยะประชิด 1/2/3/4/5%

10 5

Ability warrior warcry

Improved Demoralizing Shout

เพิ่มจำนวนการลดลงของค่า Attack power เมื่อใช้สกิล Demoralizing Shout อีก 8/16/24/32/40%. 15 5

Spell nature stoneclawtotem

Unbridled Wrath

Requires Melee Weapon

เพิ่มโอกาสในการได้รับค่า rage point เมื่อคุณทำการโจมตีด้วยอาวุธแบบระยะประชิด

15 5

Spell shadow summonimp

Blood Craze

เมื่อคุณถูกโจมตีแบบคริติคอล คุณจะได้รับการฟื้นฟู Hp 2/4/6% ของ Hp ทั้งหมดในช่วง 6 วินาที 20 3

Spell nature focusedmind

Commanding Presence

เพิ่มค่า Melee attack power ของสกิล Battle Shout และ ค่า Hp ของสกิล Commanding Shout อีก 5/10/15/20/25% 20 5

Ability warrior cleave

Improved Cleave

เพิ่มพลังโจมตีของสกิล Cleave อีก 40/80/120%. 20 3

Spell shadow deathscream

Piercing Howl

10 Rage
Instant

ทำให้ศัตรูในระยะ 10 หลา ติดสถานะ Dazed, ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 50% เป็นเวลา 6 วินาที

20 1

Ability dualwield

Dual Wield Specialization

เพิ่มพลังโจมตีของอาวุธในช่อง offhand ของคุณอีก 5/10/15/20/25%. 25 5

Spell shadow unholyfrenzy

Enrage

เมื่อคุณถูกโจมตี มีโอกาส 30 % ที่จะได้รับโบนัสพลังโจมตีอีก 2/4/6/8/10% เป็นเวลา 12 วินาที , สถานะนี้ไม่สามารถทับซ้อนกับสถานะ Wrecking Crew ได้ 25 5

Inv sword 48

Improved Execute

ลดอัตราการใช้ rage ของสกิล Execute อีก 2/5. 25 2

Spell shadow deathpact

Death Wish

10 Rage
Instant Cooldown 3 นาที

เมื่อใช้คุณจะอยู่ในสถานะ enraged, เพิ่มค่าพลังโจมตีทางกายภาพของคุณ 20% แต่จะทำให้คุณถูกโจมตีแรงขึ้น 5% เป็นระยะเวลา 30 วินาที

30 1

Ability rogue sprint

Improved Intercept

ลด cooldown ของสกิล Intercept อีก 5/10 วินาที 30 2

Ability marksmanship

Precision

เพิ่มโอกาสในการโจมตีถูกเป้าหมายของการโจมตีแบบระยะประชิดอีก 1/2/3%. 30 3

Ability ghoulfrenzy

Flurry

เพิ่มความเร็วในการโจมตีอีก 5/10/15/20/25% สำหรับการโจมตีของคุณ 3 ครั้ง หลังจากที่คุณทำการโจมตีแบบคริติคอล 35 5

Spell nature ancestralguardian

Improved Berserker Rage

เมื่อใช้สกิล Berserker Rage จะเพิ่มค่า rage 10/20 35 2

Spell nature bloodlust

Bloodthirst

20 Rage Melee Range
Instant Cooldown 4 วินาที
Requires Melee Weapon

โจมตีเป้าหมายในทันที โดยความรุนแรงเท่ากับ [AP * 50 / 100] และทำให้การโจมตีระยะประชิดที่โดนเป้าหมายนี้ 3 ครั้งหลังจากนั้น จะฟื้นฟู Hp 1% ของ Max Hpให้กับคุณ. สถานะนี้มีระยะเวลา 8 วินาที ค่าความเสียหายขึ้นอยู่กับ Attack power ของคุณ

40 1

Ability warrior decisivestrike

Improved Slam

ลดระยะเวลาในการร่ายของสกิล Slam อีก 0.5/1 วินาที 40 2

Ability whirlwind

Improved Whirlwind

เพิ่มพลังโจมตีของสกิล Whirlwind อีก 10/20%. 40 2

Ability warrior endlessrage

Intensify Rage

ลด cooldown ของสกิล Bloodrage, Berserker Rage, Recklessness และ Death Wish ลง 11/22/33%. 40 3

Ability warrior furiousresolve

Furious Attacks

มีโอกาสที่การโจมตีปรกติของคุณในแบบระยะประชิด จะลดค่าฮีลที่เป้าหมายได้รับลง 25% เป็นเวลา 10 วินาที. สถานะนี้สามารถทับซ้อนได้ 2 ครั้ง 45 2

Ability racial avatar

Improved Berserker Stance

Requires Berserker Stance

เพิ่ม Strength 4/8/12/16/20% และลดค่า threat ที่คุณจะทำได้ลง 2/4/6/8/10% ในขณะที่อยู่ในสถานะ Berserker Stance.

45 5

Ability warrior bloodsurge

Bloodsurge

เมื่อคุณใช้สกิล Heroic Strike, Bloodthirst, และ Whirlwind โจมตีโดนเป้าหมาย มีโอกาส 7/13/20% ที่จะทำให้คุณสามารถใช้สกิล Slam ได้ทันทีโดยไม่ต้องร่าย เป็นเวลา 5 วินาที 50 3

Ability heroicleap

Heroic Fury

Instant Cooldown 45 วินาที

ยกเลิกสถานะ Immobilization และ cooldown ของสกิล Intercept

50 1

Ability warrior rampage

Rampage

เพิ่มอัตราการโจมตีแบบคริติคอลของทั้งการโจมตีระยะประชิดและระยะไกล สำหรับทุกคนใน party และ raid ที่อยู่ในระยะ 100 หลา รอบตัวคุณอีก 5% 50 1

Ability warrior intensifyrage

Unending Fury

เพิ่มพลังการโจมตีของสกิล Slam, Whirlwind และ Bloodthirst อีก 2/4/6/8/10% 55 1

Ability warrior titansgrip

Titan's Grip

Requires One-Handed Axes, Two-Handed Axes, One-Handed Maces, Two-Handed Maces, One-Handed Swords, Two-Handed Swords, Fist Weapons, Daggers
คุณสามารถถืออาวุธประเภท two-handed axes, maces และ swords ได้ด้วยมือข้างเดียว. แต่ขณะที่คุณทำแบบนั้น พลังการโจมตีทางกายภาพของคุณจะลดลง 10%
60 1

Protection

ชื่อ รายละเอียด Level Rank

Ability racial bloodrage

Improved Bloodrage

เพิ่มการฟื้นฟู Rage เมื่อใช้สกิล Bloodrage 25/50%. 10 2

Ability thunderclap

Improved Thunder Clap

ลดการใช้ Rage ให้กับสกิล Thunder Clap 1/2/4 และเพิ่ม Damage 10/20/30% และทำให้เคลื่อนที่ช้าลงอีก 4/7/10% 10 3

Inv shield 06

Shield Specialization

เพิ่มโอกาส block การโจมตีด้วยโล่ 1/2/3/4/5% และมีโอากาส 20/40/60/80/100% ถึงจะฟื้นฟู 5 rage เมื่อ block, dodge หรือ parry สำเร็จ 10 5

Spell nature mirrorimage

Anticipation

เพิ่มอัตราการหลบหลีก 1/2/3/4/5%. 15 5

Ability warrior incite

Incite

เพิ่มอัตรา Critical strike ให้กับสกิล Heroic Strike, Thunder Clap และ Cleave 5/10/15% 15 3

Ability warrior revenge

Improved Revenge

เพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิล Revenge อีก 30/60% และทำให้สกิล Revenge มีโอกาส 50/100% ที่จะโจมตีเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีก 1 เป้าหมายที่อยู่ใกล้เคียง 15 2

Spell holy ashestoashes

Last Stand

Instant Cooldown 3 นาที

เมื่อใช้งาน จะทำให้ได้รับ HP สูงสุดเพิ่มขึ้น 30 % เป็นเวลา 20 วินาที หลังจากผลของ Last Stand หมด HP ที่เพิ่มขึ้นมาจะหายไป

20 1

Ability warrior shieldmastery

Shield Mastery

เพิ่มโอกาส Block 15/30% และลด cooldown ของสกิล Shield Block 10/20 วินาที 20 2

Spell holy devotion

Toughness

เพิ่ม Armor ของคุณ คิดจาก item ที่สวมใส่ 2/4/6/8/10% และลดระยะเวลา Slow ลง 6/12/18/24/30% 20 5

Ability warrior disarm

Improved Disarm

ลด cooldown ของสกิล Disarm 10/20 วินาที และทำให้เป้าหมายได้รับการโจมตีแรงขึ้น 5/10% ในระหว่างที่ disarm แสดงผล 25 2

Ability warrior shieldreflection

Improved Spell Reflection

ลดโอกาสที่คุณจะถูกโจมตีด้วย Spell ลง 2/4% และเมื่อคุณใช้สกิลมันจะมีผลสะท้อนเวทมนต์แรกที่โจมตีใส่เพื่อนในปาร์ตี้ที่อยู่ใกล้ 2/4 คนในระยะ 20 หลา 25 2

Ability warrior sunder

Puncture

ลดจำนวน Rage 1/2/3 ที่ใช้ให้กับสกิล Sunder Armor และ Devastate 25 3

Ability thunderbolt

Concussion Blow

15 Rage Melee Range
Instant Cooldown 30 วินาที
Requires : Melee Weapon

Stuns สตันเป้าหมาย 5 วินาที และทำ Damage [0.38 * AP] damage (based on attack power)

30 1

Ability warrior shieldbash

Gag Order

ทำให้ Shield Bash และ Heroic Throw มีโอกาส 50/100% ทำให้เป้าหมายติดสถานะ Silence 3 วินาที และ เพิ่ม Damage ให้กับสกิล Shield Slam 5/10% 30 2

Ability warrior shieldwall

Improved Disciplines

ลด cooldown ให้กับสกิล Shield Wall, Retaliation และ Recklessness 30/60 วินาที 30 2

Inv sword 20

One-Handed Weapon Specialization

Requires : One-Handed Melee Weapon
เพิ่ม physical damage เมื่อใช้ one-handed melee weapon 2/4/6/8/10%
35 5

Ability warrior focusedrage

Focused Rage

ลดการใช้ Rage 1/2/3 ให้กับสกิลประเภทโจมตี 40 3

Ability warrior defensivestance

Improved Defensive Stance

Requires : Defensive Stance

เมื่อคุณอยู่ในสถานะ Defensive Stance จะลดความเสียหายจากการโจมตีด้วยเวทมนต์ลง 3/6% และเมื่อคุณ Block, Parry หรือ Dodge การโจมตี คุณจะมีโอกาส 50/100% ที่จะติดสถานะ Enraged, ซึ่งจะเพิ่มพลังการโจมตีทางกายภาพของคุณ 5% เป็นเวลา 12 วินาที

40 2

Ability warrior vigilance

Vigilance

30 หลา
Instant

เล็งเป้าหมายไปที่เพื่อนใน group หรือ raid ที่คุณจะป้องกัน ซึ่งทำให้เขาได้รับความเสียหายลดลง 3% และส่ง % ของค่า threat ที่เขาทำได้มาให้กับคุณ และแต่ละครั้งที่เขาถูกโจมตีจะทำให้สกิล Taunt ของคุณถูกยกเลิก cooldown. มีผล 30 นาที. สถานะนี้สามารถใช้ได้กับเป้าหมาย 1 คนต่อครั้งเท่านั้น

40 1

Ability warrior safeguard

Safeguard

ลดความเสียหายที่ได้รับของเป้าหมายที่ถูกสกิล Intervene ลง 15/30% เป็นเวลา 6 วินาที 45 2

Inv helmet 21

Vitality

เพิ่มค่า Strength ทั้งหมดของคุณ 2/4/6%, ค่า Stamina 3/6/9% และค่า Expertise 2/4/6. 45 3

Ability warrior criticalblock

Critical Block

ถ้าสามารถ Block ได้สำเร็จ จะมีโอากาส 20/40/60% ที่จะ block double the normal amount และเพิ่ม Critical ใหักับ Shield Slam อีก 5/10/15% 50 3

Inv sword 11

Devastate

15 Rage
Melee Range
Instant
Requires : Shields

ตัดเกราะของเป้าหมาย ทำให้เกิด Sunder Armor effect และก่อให้เกิด 120% ของ weapon damage , บวก 58 ต่อค่า Sunder Armor บนเป้าหมาย ผลของ Sunder Armor สามารถซ้ำกันได้ 5 ครั้ง

50 1

Ability warrior warbringer

Warbringer

Charge, Intercept, Intervene ของคุณสามารถใช้ขณะติด combat และใช้ในstance ใดก็ได้ส่วนของ Intervene สามารถที่จะยกเลิกผลของสกิลที่ทำให้เคลื่อนไหวช้าลงได้ 50 1

Inv shield 31

Damage Shield

Requires : Shields

เมื่อไรก็ตามที่คุณโดน damage หรือ block การโจมตี ระยะใกล้ คุณก่อความเสียหายคิดเป็น 10/20% ของblock value ของคุณ

55 2

Ability warrior swordandboard

Sword and Board

เพิ่มโอกาส critical strike ของ Devastate 5/10/15% และเมื่อ Devastate หรือ Revenge ทำ damage มันมีโอกาส 10/20/30% ที่จะยกเลิก cooldown ของ Shield Slam และลดจำนวน rage ที่ใช้กับสกิลนี้ 100% เป็นเวลา 5 วินาที 55 3

Ability warrior shockwave

Shockwave

15 Rage
Instant Cooldown 20 วินาที

ทำการยิง Shockwave ไปทางด้านหน้าของคุณสร้างความเสียหาย [0.75*AP] damage (ความแรงขึ้นอยู่กับ attack power) และจะ Stun ศัตรูทุกตัวในระยะ 10 หลา ที่อยู่ด้านหน้าเป็นรัศมีรูปทรงกรวย เป็นเวลา 4 วินาที

60 1